نشریه جهان آرا

انتشار اولین نشریه داخلی شرکت فولاد جهان آرا با نام (جهان آرا)

اولین نشریه داخلی شرکت فولاد جهان آرا با نام (جهان آرا) منتشر شد
ضمن تبریک این مهم، از همه ی عزیزانی که به شکل های مختلف در این امر یاری گر مابودند مراتب قدردانی و تشکر را به عمل می آوریم

مدیریت ارتباطات شرکت فولاد جهان آرا اروند

بازگشت به فهرست اخبار