در این ویدیو شما اولین گزارش تصویری از روند ساخت شرکت را مشاهده می کنید .