در این ویدیو شما نوزدهمین گزارش تصویری از روند ساخت شرکت مربوط به آبان ماه ۱۳۹۷ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه