اخبار پروژه ها

گشایش اعتبارات اسنادی در سه عنوان انجام شد

شرکت فولاد جهان آرا اروند در موارد زیر اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی نمود.
• ال سی شرکت سارایه (Sarralle) با مبلغ ۶۷٫۷۷۵٫۰۰۰ یورو در رابطه با تجهیزات اصل کارخانه شامل کوره های LF وتجهیزات جانبی.
• ال سی شرکت اورسا (Urssa) با مبلغ ۱۶٫۶۶۵٫۱۰۰ یورو شامل اسکلت فلزی با حجم ۱۳٫۱۲۰ تن .
• ال سی شرکت سارتک (Sartech) با مبلغ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ یورو شامل خدمات مهندسی
که در مجموع مبلغ ۹۳٫۸۴۰٫۱۰۰ یورو جهت خدمات و تجهیزات شرکت فولاد جهان آرا اروند تامین اعتبار انجام شده است.

بازگشت به فهرست اخبار