مناقصه

تامین UPS های مورد نیاز با توان مورد نیاز

شرکت فولاد جهان آرا اروند واقع در خرمشهر درنظر دارد، جهت تامین UPS های مورد نیاز با توان ظرفیت ۲۳۰VAC , 5.9KAV الی ۲۳۰VAC، ۴۱,۸KVA به همراه تمامی متعلقات مربوطه پروژه فولاد سازی خود،  از کلیه شرکت های واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل آورد.

 کلیه متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ ۹۹/۰۹/۲۲ رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل Commercial@ajs.co.ir ارسال فرمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

تلفن تماس: ۵۳۵۱۲۳۷۱-۰۶۱ داخلی ۶۱۲ خانم لطفی فکس: ۵۳۵۱۲۴۱۹ -۰۶۱

www.ajs.co.ir

بازگشت به فهرست اخبار