مناقصه

تامین گریتینگ و Checkered Plate

شرکت فولاد جهان آرا اروند واقع در خرمشهر درنظر دارد، جهت تامین گریتینگ و Checkered Plate با مشخصه 7/5د مربوط به پروژه فولاد سازی خود،  از کلیه شرکت های واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل آورد.

لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان  واجد شرایط دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/02/06 نسبت به ارسال رزومه کامل خود به آدرس ایمیل commercial@ajs.co.ir، اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

تلفن تماس: 53512371-061 داخلی 611 ، آقای رضایی

فکس: 53512419 -061  

www.ajs.co.ir

بازگشت به فهرست اخبار