مناقصه

خرید خودروهای آتش نشانی

شرکت فولاد جهان آرا اروند در نظر دارد به منظور خرید خودروهای آتش نشانی به مشخصات ذیل از شرکت های واجد شرایط جهت همکاری دعوت نماید.

  • یک دستگاه خودروی آتش نشانی سنگین
  • یک دستگاه تانکر آتش نشانی
  • یک دستگاه خودروی نردبان
  • یک دستگاه خودروی امداد و نجات

لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان  واجد شرایط دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/08/06 نسبت به ارسال رزومه کامل خود  (soft copy, cd,….) به آدرس ایمیل commercial@ajs.co.ir، اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

تلفن تماس: 53512371-061 داخلی 612 ، خانم لطفی

فکس: 53512419 -061  

www.ajs.co.ir

بازگشت به فهرست اخبار