همکاری با ما

دعوت به همکاری در پروژه ERP

شرکت فولادجهان آرا اروند دو نفر نیروی مسلط به ERP  را به همکاری دعوت می نماید:

شرایط لازم

کارشناس و کارشناسی ارشد مرتبط
مسلط به زبان انگلیسی

mani@ajs.co.ir

لطفا روزمه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایید

بازگشت به فهرست اخبار