پرنیان صنعت اطلس

تامین تجهیزات جانبی اصلی
پروژه فولادسازی
فاز تأمین
همکاری تامین تجهیزات جانبی اصلی dryer & pre – hetear
Website

سایر همکاران پروژه