پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه منتهی به ۲۰ اردیبهشت

گزارش خلاصه عملکرد منتهی به بیستم اردیبهشت ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۴.۹۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۵.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۳.۷۶درصد
عمران و ساختمان ۸۲.۲۹درصد
نصب تجهیزات ۱۳.۵۱درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۴.۹۵درصد
طراحی و مهندسی ۴.۷۸درصد
تأمین تجهیزات ۳۰.۶۱درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۴۶درصد
نصب تجهیزات ۳.۱۱درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه ۵۹.۳۴درصد
طراحی و مهندسی ۳۶.۱۱درصد
تأمین تجهیزات ۶۶.۷۴درصد
عمران و ساختمان ۲۸.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه ۵۹.۳۴درصد
طراحی و مهندسی ۰.۷۵درصد
تأمین تجهیزات ۵۵.۳۹درصد
فعالیت عمرانی ۳.۱۹درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۶.۰۵درصد
طراحی و مهندسی ۵۶.۱۴درصد
تأمین تجهیزات ۰.۹۴درصد
عمران و ساختمان ۱۲.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۱.۰۴درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۶.۰۵درصد
طراحی و مهندسی ۱.۶۳درصد
تأمین تجهیزات ۰.۵۲درصد
فعالیت عمرانی ۳.۸۱درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

[wpdatachart id=11]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار