در این ویدیو شما بیست و دومین گزارش تصویری از روند ساخت شرکت مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه