پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۸ مردادماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۶ منتهی به ۱۸ مردادماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۱.۳درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۱.۵۱درصد
عمران و ساختمان ۸۶.۸۷درصد
نصب تجهیزات ۲۰.۶۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۱.۳درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۴.۳۲۵درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۳۷۴درصد
نصب تجهیزات ۴.۷۴۴۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=51]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۰.۳۲درصد
طراحی و مهندسی ۷۸.۴۹درصد
تأمین تجهیزات ۷۵.۵۸درصد
اسکلت فلزی ۹۰.۱۷درصد
عمران و ساختمان ۴۸.۱۵درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۰.۳۲درصد
طراحی و مهندسی ۱.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۲.۷۳درصد
اسکلت فلزی ۱.۰۶درصد
فعالیت عمرانی ۴.۸۷درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۵.۹۸درصد
طراحی و مهندسی ۷۸.۸۳درصد
تأمین تجهیزات ۱۰.۷۹درصد
عمران و ساختمان ۴۷.۰۸درصد
نصب تجهیزات ۴.۷۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۵.۹۸درصد
طراحی و مهندسی ۲.۱۰درصد
تأمین تجهیزات ۵.۱۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۴۵درصد
نصب تجهیزات ۰.۳۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۸۳.۲۶درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۹۳.۴۶درصد
عمران و ساختمان ۶۵.۱۶درصد
نصب تجهیزات ۸۲.۸۲درصد
تست و راه اندازی ۸۴.۳۵درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۸۳.۲۶درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۴۷.۱۶درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۵۶درصد
نصب تجهیزات ۱۳.۹۴درصد
تست و راه اندازی ۲.۱۱درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار