پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۱ مردادماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۵ منتهی به ۱۱ مردادماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۱.۱درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۱.۴۱درصد
عمران و ساختمان ۸۶.۶۲درصد
نصب تجهیزات ۲۰.۲۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۱.۱درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۴.۲۷۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۳۲۴درصد
نصب تجهیزات ۴.۶۶۴۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=49]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۹.۸۵درصد
طراحی و مهندسی ۷۶.۶۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۵.۳۱درصد
اسکلت فلزی ۸۷.۸۲درصد
عمران و ساختمان ۴۶.۴۵درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۹.۸۵درصد
طراحی و مهندسی ۱.۶۱درصد
تأمین تجهیزات ۶۲.۵۱درصد
اسکلت فلزی ۱.۰۴درصد
فعالیت عمرانی ۴.۷۰درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۴.۸درصد
طراحی و مهندسی ۷۷.۵۳درصد
تأمین تجهیزات ۱۰.۵۸درصد
عمران و ساختمان ۴۴.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۴.۳۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۴.۸۰درصد
طراحی و مهندسی ۲.۰۶درصد
تأمین تجهیزات ۵.۰۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۴۳درصد
نصب تجهیزات ۰.۲۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۷.۹۶درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۹۳.۴۶درصد
عمران و ساختمان ۵۵.۰۸درصد
نصب تجهیزات ۷۸.۲۲درصد
تست و راه اندازی ۹.۶۹درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۷.۹۶درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۴۷.۱۶درصد
فعالیت عمرانی ۱۵.۸۹درصد
نصب تجهیزات ۱۳.۱۶درصد
تست و راه اندازی ۰.۲۴درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار