پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۲۶ مهرماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۸۶ منتهی به ۲۶ مهرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۴.۳۳درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۹درصد
تأمین تجهیزات ۷۵.۱۷درصد
عمران و ساختمان ۸۹.۰۰درصد
نصب تجهیزات ۲۴.۲۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۴.۳۳درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۶.۰۸درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۸۰درصد
نصب تجهیزات ۵.۵۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۸۰.۷۳درصد
طراحی و مهندسی ۸۷.۵۸درصد
تأمین تجهیزات ۸۴.۵۶درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۷۳.۵۵درصد
نصب تجهیزات ۳.۱۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۸۰.۷۳درصد
طراحی و مهندسی ۱.۸۴درصد
تأمین تجهیزات ۷۰.۱۸درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۷.۴۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۰۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۳۴.۱۲درصد
طراحی و مهندسی ۸۳.۸۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۷.۳۰درصد
عمران و ساختمان ۶۴.۹۰درصد
نصب تجهیزات ۷.۲۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۳۴.۱۲درصد
طراحی و مهندسی ۲.۳۵درصد
تأمین تجهیزات ۸.۶۷درصد
فعالیت عمرانی ۲۲.۵۹درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۸.۵۹درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۹۸درصد
نصب تجهیزات ۹۴.۱۱درصد
تست و راه اندازی ۹۴.۱۱درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۸.۶۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۵درصد
نصب تجهیزات ۱۵.۸۴درصد
تست و راه اندازی ۲.۳۵درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار