در این ویدیو شما گزارش بازدید رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از شرکت فولاد جهان آرا اروند را در روز یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ مشاهده می نمایید.

خبرهای مشابه