پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۰ آبان ماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۸۸ منتهی به ۱۰ آبان ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۵.۴۳درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۵۷درصد
تأمین تجهیزات ۷۷.۰۳درصد
عمران و ساختمان ۸۹.۲۹درصد
نصب تجهیزات ۲۴.۸۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۵.۴۳درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۸درصد
تأمین تجهیزات ۳۶.۹۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۸۶درصد
نصب تجهیزات ۵.۷۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۸۱.۱۸درصد
طراحی و مهندسی ۸۸.۰۶درصد
تأمین تجهیزات ۸۴.۶۰درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۷۵.۴۶درصد
نصب تجهیزات ۳.۱۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۸۱.۱۸درصد
طراحی و مهندسی ۱.۸۵درصد
تأمین تجهیزات ۷۰.۴۳درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۷.۶۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۰۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۳۵.۸۰درصد
طراحی و مهندسی ۸۵.۹۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۹.۶۰درصد
عمران و ساختمان ۶۶.۱۰درصد
نصب تجهیزات ۷.۳۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۳۵.۸۰درصد
طراحی و مهندسی ۲.۴۱درصد
تأمین تجهیزات ۹.۸۲درصد
فعالیت عمرانی ۲۳.۰۰درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۹.۳۹درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۹۸درصد
نصب تجهیزات ۹۹.۲۳درصد
تست و راه اندازی ۹۹.۲۳درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۹.۴۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۵درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۷۰درصد
تست و راه اندازی ۲.۴۸درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار