پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۷ آبان ماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۸۹ منتهی به ۱۷ آبان ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۵.۶۱درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۵۷درصد
تأمین تجهیزات ۷۷.۲۶درصد
عمران و ساختمان ۸۹.۴۵درصد
نصب تجهیزات ۲۵.۰۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۵.۶۱درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۸درصد
تأمین تجهیزات ۳۷.۰۸درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۸۹درصد
نصب تجهیزات ۵.۷۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۸۱.۳۵درصد
طراحی و مهندسی ۸۸.۰۶درصد
تأمین تجهیزات ۸۴.۸۹درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۷۶.۸۹درصد
نصب تجهیزات ۳.۱۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۸۱.۳۵درصد
طراحی و مهندسی ۱.۸۵درصد
تأمین تجهیزات ۷۰.۴۶درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۷.۷۸درصد
نصب تجهیزات ۰.۰۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۳۶.۶۱درصد
طراحی و مهندسی ۸۷.۴۰درصد
تأمین تجهیزات ۲۱.۱۰درصد
عمران و ساختمان ۶۶.۳۰درصد
نصب تجهیزات ۷.۳۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۳۶.۶۱درصد
طراحی و مهندسی ۲.۴۵درصد
تأمین تجهیزات ۱۰.۵۷درصد
فعالیت عمرانی ۲۳.۰۷درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۹.۴۵درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۹۸درصد
نصب تجهیزات ۹۹.۳۴درصد
تست و راه اندازی ۹۹.۳۴درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۹.۴۵درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۲۹درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۷۲درصد
تست و راه اندازی ۲.۴۸درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار