در این ویدیو شما بیست و ششمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به خردادماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه