در این ویدیو شما بیست و هشتمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به مردادماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه