در این ویدیو شما فوتوکلیپ پیشرفت پروژه شرکت فولاد جهان آرا اروند در بهار ۹۹ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه