مناقصه

حمل محموله های شرکت از بندر خرمشهر

 

شرکت فولادجهان آرا اروند واقع در سایت صنعتی خرمشهر درنظر دارد، جهت شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران فعال در زمینه حمل و نقل در سطح استان خوزستان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه حمل محموله های این شرکت از محل بندر خرمشهر به کارخانه واقع در سایت صنعتی خرمشهر به مدت محدود به شرح جدول ذیل دعوت به عمل می آورد:

کلیه متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۰ رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل ir.co.ajs@Commercial ارسال فرمایند.

  • راه های ارتباطی 

تلفن تماس: ۵۳۵۱۲۳۷۱-۰۶۱ داخلی ۶۱۲ خانم لطفی فکس: ۵۳۵۱۲۴۱۹ -۰۶۱

www.ajs.co.ir

بازگشت به فهرست اخبار