مناقصه

تامین لوله دوجداره کاروگیت

 

شرکت فولادجهان آرا اروند واقع در سایت صنعتی خرمشهر درنظر دارد، به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای تامین کننده لوله دوجداره کاروگیت که دارای تجربه، دانش فنی، شرایط الزم و توان مدیریتی، عملیاتی و مالی مناسب باشند جهت تامین کالای مورد نیاز خود دعوت به عمل آورد.

کلیه متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۰ رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل ir.co.ajs@Commercial ارسال فرمایند.

  • راه های ارتباطی 

تلفن تماس: ۵۳۵۱۲۳۷۱-۰۶۱ داخلی ۶۱۲ خانم لطفی فکس: ۵۳۵۱۲۴۱۹ -۰۶۱

www.ajs.co.ir

بازگشت به فهرست اخبار