در این ویدیو شما بیست و هفتمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به تیرماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه