در این ویدیو شما بیست و نهمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به شهریورماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه