در این ویدیو شما گزارش شماره سی و سومین تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به دی ماه ۱۳۹۸ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه