مناقصه

اجرای شبکه معابر کارخانه – فاز1 اجرایی

موضوع مناقصه: اجرای شبکه معابر کارخانه فولاد جهان‌آرا اروند (فاز1 اجرایی) شامل:

الف) اجرای معابر دسترسی دو خط، چهارخط و شش خط

ب) زیرسازی و روسازی ج) اجرای سیستم‌های جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی

4- محل اجرا: منطقه آزاد اروند در جنوب ايران و در استان خوزستان واقع شده است.

5- مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه پروژه به مبلغ 895،374،658،608 ريال(هشتصد و نود و پنج میلیارد و سیصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هشت ريال) می‌باشد.

6-  شرکت‌های واجد شرایط در زمینه راهسازی میبایست دارای شرایط ذیل باشند:

1-6- گواهی اخذ صلاحیت طبق ضوابط جدید معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی در گروه راه و باند با رتبه 1و2

2-6-  داشتن ظرفیت مجاز کار

3-6- داشتن ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز

4-6- داشتن حداقل پنج سال سابقه در پروژه‌های مشابه

5-6- توان مالی متناسب با حجم کار محوله

6-6- توانایی مدیریت و برنامه‌ریزی انجام کار

زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت16:00) از تاریخ نشر آخرین آگهی(19/12/1399) به مدت 7روزکاری تا تاریخ 26/12/1399با مراجعه حضوری به شرکت مهندسین مشاور گذرراه به نشانی تهران، خيابان وليعصر، بعد از سه راه شهيد بهشتي، كوي زرين پلاك8، طبقه سوم، دبيرخانه مهندسين مشاور گذرراه، تلفن تماس: 88721497-88712831، فكس: 88727344، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

قیمت خرید اسناد: متقاضیان می‌بایست جهت خرید اسناد مناقصه، مبلغ 10,000,000ریال(ده میلیون ریال) و بصورت وجه نقد پرداخت و یا به حساب جاری شماره1245800224101   بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی با کد 1245 بنام شرکت مهندسین مشاور گذرراه واریز و فیش نقدی ارایه نمایند.

8- مهلت و محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: دریافت‌کنندگان اسناد مناقصه از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه (26/12/1399) به مدت  15روزکاری تا پایان وقت اداری(ساعت16:00) تاریخ 18/01/1400مهلت دارند که پیشنهادات خود را برابر اسناد مناقصه به شرکت فولاد جهان‌آرا اروند به نشانی خرمشهر،خیابان فردوسی، نبش کوچه گلشن، ساختمان شهید جهان‌آرا، پلاک30، تلفن : 4-53512371 (061) و  نمابر: 53512319 (061)  و کدپستی 6415943695 0764 تحویل نمایند. مقتضي است پس از دريافت اسناد درصورت انصراف از شركت در مناقصه مراتب را تا تاریخ 14/01/1400كتباً اعلام فرمايند.

 9-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 21،000،000،000 ریال(بیست و یک میلیارد ریال) مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

10- پیشنهادهای فاقد امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- پیشنهادهای فاقد تضمین، تضمینهای مخدوش یا کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر نخواهد شد.

12– هزینه آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

13- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تلفن تماس: 53512371-061 داخلی 612 ، خانم لطفی

فکس: 53512419 -061  

www.ajs.co.ir

بازگشت به فهرست اخبار