در این ویدیو شما سی و هفتمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه