در این ویدیو شما بیست و سومین گزارش تصویری از روند ساخت شرکت مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۷ را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار