در این ویدیو شما بیست و پنجمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده می کنید .

بازگشت به فهرست اخبار